SMS

Storage Management System

SMS

SMS jest spójnym, wielomodułowym systemem, dedykowanym dla operatorów podziemnych magazynów gazu. Stanowi on centrum zarządzania magazynem wspierając najważniejsze komercyjne procesy zarządcze.

W zależności od ilości i typu magazynów gazu, różnorodności jego użytkowników, infrastruktury IT, wymagań klientów oraz uwarunkowań prawnych procesy te mogą być odpowiednio do nich dostosowywane. Dotyczy to przed wszystkim zarządzania kontraktami i obsługi nominacji i kont gazowych użytkowników magazynów. Zgodnie z wymaganiami klientów, system tworzy kanały komunikacji pomiędzy uczestnikami rynku gazu oraz wspomaga działania rozliczeniowe.

Procesy obsługiwane są w sposób automatyczny, dzięki wykorzystaniu mechanizmu automatyzacji przepływów pracy dostępnego na platformie gasLUX.

Najważniejsze funkcje

Zarządzanie Magazynami: Konfiguracja parametrów magazynów, takich jak pojemności magazynowe, maksymalne i minimalne limity przepływu, czas wiodący nominacji, okresy magazynowe i inne wymagane parametry globalne.
Zarządzanie Kontrahentami: SMS pozwala na dodawanie nowych kontrahentów, definiowanie podstawowych danych dla kontrahentów, takich jak dane adresowe i rozliczeniowe, dane do komunikacji elektronicznej, status aktywności. W zależności od konfiguracji system może pozwalać na zróżnicowanie typów kontrahentów zgodnie z wykorzystywanym modelem współpracy.
Zarządzanie Kontraktami: Moduł umożliwia zarządzanie umowami zawartymi pomiędzy operatorami magazynu a udziałowcami / klientami magazynu. Umowy mogą dotyczyć poszczególnych usług magazynowych lub pakietów usług magazynowych. Mogą być zawierane na długim lub krótkim horyzoncie czasowym. Na podstawie zawartych umów automatycznie wyznaczane są limity dla nominacji poszczególnych użytkowników magazynu.
Nominacje Użytkowników: Moduł posiadający funkcjonalności dedykowane dla udziałowców i użytkowników magazynu, zapewniające kompletną obsługę procesów nominowania, a także wymianę niezbędnych informacji pomiędzy uczestnikami rynku magazynów gazu zgodnie z zasadami dostępu stron trzecich - Third Party Access (TPA).
Dispatching: Moduł zawiera wszystkie funkcje potrzebne do przetwarzania i weryfikacji nominacji użytkowników oraz umożliwia wymianę wszelkich niezbędnych wiadomości z powiązanymi podmiotami rynku (dostawcy gazu, operatorzy sieci przesyłowych).
Rynek Wtórny: Moduł pozwala użytkownikom na wzajemne i bezpośrednie przekazywanie swoich zasobów magazynowych oraz objętości gazu przechowywanego w magazynie. Moduł umożliwia tworzenie ofert, zgłaszanie odpowiedzi na nie oraz finalizowanie porozumień pomiędzy użytkownikami. Cały proces jest kontrolowany pod względem zasobów zakontraktowanych / dostępnych użytkownikom oraz warunków umów i ostatecznie zatwierdzany przez operatora magazynu.
Bilansowanie: System umożliwia pełne śledzenia stanu kont gazowych, sterujących i bilansowych dla wszystkich magazynów i ich użytkowników. Wszystkie operacje mające wpływ na konta gazowe są automatycznie analizowane przez system, zapewniając dostęp do stale aktualizowanych informacji.
Raportowanie: Funkcje raportowania umożliwiają użytkownikom SMS definiowanie, tworzenie oraz generowanie odpowiednio dostosowanych raportów w najbardziej popularnych formatach (pdf, xls, csv). System zapewnia możliwość swobodnego opracowywania i dostosowywania szablonów raportów do potrzeb użytkownika z wykorzystaniem MS Excel, na bazie wszystkich kluczowych danych przechowywanych w bazie systemu SMS. System umożliwia automatyczne generowanie raportów REMIT i AGSI +.

Ekrany aplikacji

Inne moduły komercyjne

We use cookies
Używamy technologii, takich jak pliki cookies, aby ułatwić Państwu korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych i marketingowych. Jeśli nie blokują Państwo tych plików, to zgadzają się Państwo na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Zmieniając ustawienia przeglądarki, można samodzielnie zarządzać plikami cookies. Więcej informacji w naszej polityce prywatności.